Για την καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων για την ίδρυση και καταχώριση διαφόρων μορφών εταιρειών στη Βουλγαρία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μαζί όσο πιο γρήγορα και εύκολα γίνεται για εσάς. Για τη διευκόλυνση σας, απαριθμούμε τους τύπους εταιρειών στην Βουλγαρία - Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕOOD), Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (OOD), Ατομική Επιχείρηση και άλλες.
Δικτυακός τόπος Lorensita